Ne prodajemo preko agencija | Radno vrijeme | Pon - Pet | 08:00 - 16:00 h

Zgrada – Žajina ulica – Trešnjevka

Žajina ulica - Kat 1
D1 S 1-01D1 S 1-02aD1 S 1-03D1 S 1-04D1 S 1-05D1 S 1-06D1 S 1-07D2 S 1-08D2 S 1-09D2 S 1-10D2 S 1-11D2 S 1-12D2 S 1-13D2 S 1-14D2 S 1-15D2 S 1-16D2 S 1-10aD1 S 1-02
Žajina ulica - Kat 2
D1 S 2-01D1 S 2-02aD1 S 2-03D1 S 2-04D1 S 2-05D1 S 2-06D1 S 2-07D2 S 2-08D2 S 2-09D2 S 2-10D2 S 2-11D2 S 2-12D2 S 2-13D2 S 2-14D2 S 2-15D2 S 2-16D2 S 2-10aD2 S 2-02
Žajina ulica - Kat 3
D1 S 3-01D1 S 3-02D1 S 3-03D1 S 3-04D1 S 3-05D1 S 3-06D1 S 3-07D2 S 3-08D2 S 3-09D2 S 3-10D2 S 3-11D2 S 3-12D2 S 3-13D2 S 3-14D2 S 3-15D2 S 3-16D2 S 3-10a
Žajina ulica - Kat 4
D1 S 4-01D1 S 4-02D1 S 4-03D1 S 4-04D1 S 4-05D1 S 4-06D1 S 4-07D2 S 4-08D2 S 4-09D2 S 4-10D2 S 4-11D2 S 4-12D2 S 4-13D2 S 4-14D2 S 4-15D2 S 4-16
Žajina ulica - Kat 5
D1 S 5-01D1 S 5-02D1 S 5-03D1 S 5-04D1 S 5-05D1 S 5-06D1 S 5-07D2 S 5-08D2 S 5-09D2 S 5-10D2 S 5-11D2 S 5-12D2 S 5-13D2 S 5-14D2 S 5-15D2 S 5-16
Žajina ulica - Kat 6
D1 S 6-01D1 S 6-02D1 S 6-03D1 S 6-04D1 S 6-05D1 S 6-06D1 S 6-07D2 S 6-08D2 S 6-09D2 S 6-10D2 S 6-11D2 S 6-12D2 S 6-13D2 S 6-14
Žajina ulica - Kat 7
D1 S 7-01D1 S 7-02D1 S 7-03D1 S 7-04D1 S 7-05D1 S 7-06D2 S 7-07D2 S 7-08D2 S 7-09D2 S 7-10D2 S 7-11
Žajina ulica - Kat 8
D1 S 8-01D1 S 8-02D1 S 8-03D1 S 8-04D1 S 8-05
Žajina ulica - Kat 0
D1 S 0-01D1 S 0-02D1 S 0-03D1 S 0-04

OPĆENITO

Namjena građevine

Stambeno-poslovna zgrada “ŽAJINA”, ima stambenu (pretežito) i poslovnu namjenu, a izvodi se kao jedna cjelina sa dvije dilatacije koje su međusobno naslonjene (1.dilatacija uz Magazinsku ulicu i 2.dilatacija uz Žajinu ulicu). Svaka dilatacija ima odvojeno stubište sa dizalima, a iste su povezane u podrumskim etažama -1 i -2.

Podzemne podrumske etaže predviđene su za smještaj vozila sa ukupno 191 parkirno garažnih mjesta od čega 10 za potrebe invalida. U podrumskoj etaži smještena je još i toplinska stanica, sprinkler stanica, dvije povezane trafostanice sa direktnim prilazom iz rampe, te stubišni dio sa pretprostorom, dizalima i prostorom za ćistaćicu.

U prizemnoj etaži nalaze se glavni centralni ulazi u stambeni dio zgrade, poslovni prostori – lokali orijentirani na uličnu zapadnu stranu i stanovi (4) orijentirani na istočnu dvorišnu stranu (isti su uzdignuti cca 100 cm od kote vanjskog terena).

Na katnim etažama (od 1.- 8.) nalaze se stambene jedinice (sveukupno 110, od čega su 29 dvosobni, 24 manji trosobni, 28 veći trosobni, 24 četverosobni i 5 peterosobni).

Lokali u prizemlju građevine izvode se osnovno u rochbau sistemu (iste završava krajnji korisnik).

 

OPIS I OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambeno-poslovna zgrada “ŽAJINA”, izvest će se kao slobodnostojeća pravokutnog razvedenog tlocrta i volumena sa dvije dilatacije.

Samu koncepciju zgrade čini prozračno prizemlje i karakteristične katne etaže koja se pri vrhu zgrade uvlače i tvore cjeloviti razigrani kubus.

Izmjenom lođa i balkona na karakterističnim etažama zapadnog pročelja dobiva se razigrani erker koji se spušta i u dijelu prizemlja. Na istočnoj i južnoj strani zadržavaju se balkoni i lođe.

U dijelu prizemlja, između spuštenih erkera, dobivaju se prolazi kroz zgradu, od kojih su vanjski isključivo pješački .Južni prolaz je natkrivena terasa, dok je samo središnji prolaz predviđen za promet vozila. Isti povezuje istočnu i zapadnu internu prometnicu, koja ujedno služi i kao vatrogasni put.

U prizemnoj etaži nalaze se glavni centralni ulazi u stambeni dio zgrade, poslovni prostori – lokali orijentirani na uličnu zapadnu stranu i stanovi orijentirani na istočnu dvorišnu stranu.

Na katnim etažama (od 1.- 8.) nalaze se stambene jedinice (sveukupno 110, od čega su 29 dvosobni, 24 manji trosobni, 28 veći trosobni, 24 četverosobni i 5 peterosobni). Još 4 stambene jedinice smještene su u povišenom prizemlju na istočnoj strani zgrade.

Sve etaže povezuju dizala, a ulazi u njih i stubište u prizemlju je bez arhitektonskih barijera.

Konstruktivna visina prostora (od poda do poda) iznosi u prizemlju 4,30 metra (tako da nakon izvedbe toplinske izolacije i podstropnog razvoda instalacija koje se sakrivaju spuštenom stropom – ostaje čista visina od cca 4,00 metra), dok je na ostalim etažama visina 2,90 metra. Krov građevine je ravni sa blagom kosinom i ab vijencima.

Podzemne etaže – garaže

Podzemne, podrumske etaže izvest će se tlocrtno ispod cijelog gabarita nadzemnih etaža (etaža -1 i etaža -2), prošireno za tlocrtni dio ispod interne prometnice i parkirališta. Ulaz u podzemnu etažu je unutar središnjeg prolaza.

Svijetla prolazna visina prostora u podzemnoj etaži je minimalno 250 cm, kod ulaza 300 cm, dok je konstruktivna visina 3,30 m.

 

PROMETNO RJEŠENJE I PRISTUP NA PARCELU

Stambeno – poslovna zgrada “ŽAJINA”, gradi se u izgrađenom dijelu naselja, koje je povezano javno-prometnom mrežom i infrastrukturom (izgrađene prometnice, autobusna linija, tramvajska linija, prigradska i gradska željeznica sa kolodvorom).

Glavni ulaz predviđen je iz Petračićeve ulice koja je dvosmjerna i nalazi se sa zapadne strane čestice. Rezervni ulaz koji služi ujedno za vatrogasna vozila, nalazi se sa istočne strane čestice i ima priključak na jugu sa ulicom A. Žaje.

Rampa za pristup podzemnoj etaži smještena je u prolazu sa pristupom od zapadne strane. Kretanje rampom je dvosmjerno.

Vanjska parkirna mjesta formiraju se uz istočnu među zgrade. Do njih je moguć pristup sa zapadne strane uz rampu kroz prolaz (koji je dovoljno visok i za prolaz vatrogasnih vozila), kao i rezervni ulaz na česticu iz ulice A.Žaje.